Ett barn, en Guds gåva, välkommen till världen!.   KONTAKTA OSS   
Eva Majali Mogren

tillhörig Grundsunda Församling


Döptes den 7 maj 2011
i Grundsunda kyrka av kyrkoherde Sten Bylin.